بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/01/30
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 18,984 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 18,955 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/30
کل خالص ارزش دارائی ها 1,229,874,938,437 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,955 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,955 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,984 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 64,884,042

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

شركت سبدگردان كاريزما

بازارگردان:

موسسه اعتباري كوثر مركزي

مدیران سرمایه گذاری:

رزا فيروزي، اردشير ظهرابي علي آبادي ، فروغ رئوفي برجني

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها