اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/19
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 31,665 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 31,649 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/19
کل خالص ارزش دارائی ها 15,377,700,234,693 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 31,649 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 31,901 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 31,665 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 485,884,042

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/18

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش

مدیران سرمایه گذاری:

فروغ رئوفي برجني، اردشير ظهرابي علي آبادي ، سيد امين موسوي ترشيزي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار